استخدام و همکاری

دعوت به همکاری کارشناس فیزیوتراپی

مرکز درمان در منزل «دم» وابسته به جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از کارشناسان مجرب فیزیوتراپی ترجیحا ساکن در شمال و جنوب شرق تهران با وسیله نقلیه جهت اعزام آنکال به منزل بیماران دعوت به همکاری می نماید.

دعوت به همکاری کارشناس پرستاری خانم

مرکز درمان در منزل «دم» وابسته به جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران از کارشناسان پرستاری خانم ساکن در مناطق 22 گانه تهران، جهت اعزام آنکال به منازل بیماران دعوت به همکاری می نماید.

اطلاعات تماس

تلفن:66488964 و 66488963
تماس شنبه الی چهارشنبه از ساعت ۱۶-۸