رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان

جولای 19, 2016

رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان:

اگر چه فرآیند فیزیولوژیک سالمندی منجر به بیماری نمی شود، اما معمولا بيشتر افراد به دليل عدم شناخت کافی و يا نداشتن زمينه مناسب يا نداشتن زمينه مناسب دچار مشکلات متعدد از جمله اختلالات روحی-روانی می شوند. یکی از شایعترین این مشکلات افسردگی است. طی پژوهشی که در بین 200 نفراز سالمندان بازنشسته صنعت نفت اهواز انجام شد رابطه کیفیت زندگی با علایم افسردگی در سالمندان مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش کیفیت زندگی از پرسشنامه کیفیت زندگی (SF12) و برای علائم افسردگی از پرسشنامه افسردگی (GDS) استفاده شده بود. نتایج این پژوهش نشان داد در دوران سالمندی بین افسردگی و کیفیت زندگی ارتباط معنی داری وجود دارد، لذا با توجه به نتايج اين مطالعه لازم است عوامل مرتبط با كبفيت زندگي سالمندان در مراقبت از اين گروه مد نظر قرار گيرد

ارسال شده در سالمندان
جولای 10, 2016

انرژی :

ر چند چاقي در انسان با كاهش اميد به زندگي همراه است ، اما وسعت اين اثر مورد بحث مي باشد. برخي داده ها بيانگر آن است كه مرگ ومير در افراد زير وزن ايده آل ، مشابه افرادي است كه اضافه وزن و چاقي متوسط دارند ، خصوصاً اگر بالاي 60 سال باشند. افزايش بافت چربي و به دنبال آن بروز چاقي در سالمندان با روند كاهش جذب مواد غذايي همراه است. همچنين سالمندان به شكل فيزيولوژيك و پاتولوژيك مي توانند دچار بي اشتهايي سالمندي شوند كه خطر سوء تغذيه ي پروتئين – انرژي را در آنها مي افزايد. با وجود شيوع اين نوع سوء تغذيه در سالمندان، اغلب در تشخيص و درمان آن غفلت مي شود ، ولي اخيراً بوسيله ابزارهاي غربالگري موجود، چنين مشكلاتي در جامعه سالمندي ، بهتر تشخيص داده مي شود (Morley ، 1997 ) نياز به انرژي عموماً ، با افزايش سن كاهش مي يابد بدليل آنكه متابوليسم پايه و

ارسال شده در سالمندان
جولای 10, 2016

 مقدمه :

پيري يا سالمندي يكي از دورانهاي طبيعي زندگي انسان است كه در افراد مختلف به يك نحو اما با سرعت متفاوت ايجاد مي گردد. در ميان فاكتورهاي موثر بر روند پيري ،تغذيه و نوع آن از اهميت ويژه اي برخوردار است چرا كه تغييرات فيزيولوژيك در سالمندان مي تواند منجر به ناكفايتي هاي تغذيه اي خصوصا كمبود ريزمغذي ها شود .با توجه به نقش هاي متعددي كه به عنصر روي نسبت مي دهند بر آن شديم تا اثر اين ريز مغذي ضروري را در دوران سالمندي مورد بررسي قرار دهيم .

يافته ها :

كمبود روي در افراد سالمند به دلايل زير شايع است: کاهش جذب يا افزايش اتلاف، تغيير در مصرف نوع غذا به خصوص كاهش مصرف گوشت ،تخم مرغ ،جگر كه از مهمترين منابع غذايي روي محسوب مي شوند ويا افزايش مصرف غلات پوست گرفته كه حاوي فيتات فراوان بوده و خود ممانعت كننده جذب روي هستن

ارسال شده در سالمندان
[cycloneslider id="slider-64064"]