برگزاری کارگاه های آموزشی پزشکان و پرستاران مرکز دم

جولای 4, 2020

باهدف ارتقای سطح دانش و بهبود عملکرد پزشکان و پرستاران کارگاه های آموزشی 2 روزه در تیرماه برگزار گردید

[cycloneslider id="slider-64064"]