آیا میشود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟!

خانه / خبر / آیا میشود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟!
آیا میشود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟!

آیا میشود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟!

آیا میشود در دز اول و دوم از واکسن‌های مختلف استفاده کرد؟!

▫️جلیل توکل‌افشاری، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد: توصیه جدی میشود که در دز اول و دوم یک نوع واکسن تزریق شود. اگر واکسن‌ها از یک نوع نبودند، حتما از یک نوع پلتفرم باشند

▫️یک فرد نمیتواند دز اول آسترازنکا و دز دوم برکت بزند زیرا آسترازنکا از DNA و پلتفرم برکت ویروس ضعیف‌شده یا کشته‌شده است اما اگر فردی در دز اول سینوفارم زد و در دز دوم سینوفارم موجود نبود، می‌تواند واکسن برکت بزند زیرا هر دو از ویروس ضعیف‌ شده یا کشته‌شده‌اند

مرکز درمان در منزل دم دارای کادر مجرب جهت تزریق واکسن کرونا به واجدین شرایط واکسیناسیون در منزل
تلفن 64064

پاسخ دهید