بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های مرکز درمان در منزل دم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

خانه / خبر / بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های مرکز درمان در منزل دم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران
بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های مرکز درمان در منزل دم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

بازدید رئیس جهاد دانشگاهی از فعالیت‌های مرکز درمان در منزل دم جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران

در این بازدید که در روز چهارشنبه 5 آبان ماه 1400 انجام شده جناب آقای دکتر حمید رضا طیبی و جناب آقای دکتر پور عابد رئیس و معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی با حضور در مرکز درمان در منزل” دم ” ضمن شنیدن توضیحات جناب آقای علیرضا عمومی، ریاست محترم مرکز از فعالیت ها و گزارش دستاوردهای مجموعه بازدید کردند.
در این دیدار، دکتر مسعود حبیبی، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران به همراه معاونان این سازمان، همراهی نمودند.

پاسخ دهید