نشست هماهنگی بین مدیر مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی (دَم) و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

خانه / خبر / نشست هماهنگی بین مدیر مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی (دَم) و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح
نشست هماهنگی بین مدیر مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی (دَم) و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

نشست هماهنگی بین مدیر مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی (دَم) و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح

نشست هماهنگی بین مدیر مرکز درمان در منزل جهاد دانشگاهی (دَم) و مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح روز سه شنبه 31 خرداد ماه جاری برگزار شد.

در این جلسه که با حضور آقایان دکتر نوروزی و آسیما و جمعی از همکاران هر دو مجموعه برگزار شد، پیرامون ادامه روند مطلوب ارائه خدمات درمان در منزل به بازنشستگان نیروهای مسلح و همچنین گسترش خدمات درمانی مجموعه دَم به بیمه شدگان نیروهای مسلح بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

پاسخ دهید