دکتر سید محمد علی ترابی

دکتر سید محمد علی ترابی دارای دکترای پزشکی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی سمنان
با بیش از ۵ سال فعالیت و تجربه
۲ سال سابقه فعالیت در زمینه Home care
مسئول فنی شیفت صبح و عصر مرکز درمان در منزل ” دم ”
مشارکت در طرح پزشک خانواده استان هرمزگان