دکتر شهرام مهرتاش

۱-آقای دکتر شهرام مهرتاش دارنده مدرک بورد تخصصی طب اورژانس از دانشگاه تهران

۲- مسئول فنی مرکز خدمات تخصصی درمان در منزل”دم”

۳- با بیش از یک دهه فعالیت در حوزه Home care

۴- دارنده مدرک دوره پیشرفته احیا در بالغین و کودکان و نوزادان ACLS,PALS,NALS

۵- دوره پیشرفته سونوگرافی بر بالین در مراقبت های اورژانسی و بحرانی

۶- دوره بین المللی مراقبت های بحرانی و نجات دهنده حیات در بیمار ترومایی ATLS