دکتر نادر صادق نیا

آقای دکتر نادر صادق نیا فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی تهران
2- با بیش از یک دهه فعالیت و تجربه در حوزه Home care
3- مسئول فنی شیفت بامداد و شب مرکز درمان در منزل “دم ”
4- دارنده مدرک دکترای حرفه ای

پاسخ دهید