کاردرمانی

خانه / کاردرمانی

استفاده از تکنیک های درمانی و ساخت وسایل کمکی در جهت ارتقاء سطح توانائیهای بیماران جسمی و حسی، حرکتی

کاردرمانی سه گروه بیماران را در بر میگیرد:

1- ارتوپدی

2- مغز و اعصاب

3- اطفال (فلج مغزی)