پاراکلینیک

خانه / پاراکلینیک
پاراکلینیک

خدمات پاراکلینیک در منزل،
انجام آزمایشات و یا استفاده از تکنیک های تصویر برداری یکی از مراحل لازم در روند درمان بیمار به منظور تشخیص قطعی بیماری می باشد. وجود ترافیک های سنگین در مسیرها و نیز حضور در صف های طولانی و شلوغ آزمایشگاه های تشخیص طبی و کلینیک های تصویر برداری موجب آن شده است که بیماران نتوانند در این مکان ها حضور یافته و آزمایشات لازم را انجام دهند. خدمات پاراکلینیک در منزل که نوعی درمان در منزل می باشد، به منظور رفاه حال این گروه از انسان ها و نیز کمک به آن ها، به انجام نمونه گیری و نیز تصویر برداری در محل زندگی این اشخاص می پردازد.
استفاده از خدمات پاراکلینیک در منزل برای افرادی که در بستر بیماری بوده و یا از ناتوانی حرکتی رنج می برند،بسیار ضروری و در عین حال مفید است. در این دسته از خدمات، نمونه گیری و تصویر برداری در محل زندگی بیمار انجام شده و بدون نیاز به مراجعه حضوری، نتایج به دست آمده مجددا به منزل بیمار ارسال خواهد شد. لازم به ذکر است که این نمونه ها در مجهزترین آزمایشگاه های موجود و تحت نظر مجرب ترین و متعهد ترین پرسنل آزمایشگاهی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد.
نمونه هایی از خدمات پاراکلینیک در منزل
انجام آزمایشات تشخیصی در منزل
انجام رادیوگرافی
انجام سونوگرافی
تعیین گروه خونی و…..